• Velkommen til Sønderjyske Vandløb

Nyheder

Referat fra dialogmøde mellem vandløbslaugene og Haderslev Kommune

with Ingen kommentarer

Afholdt 6. marts 2017 Billundvej 3 Vojens Læs hele referatet her

Stormøde for lodsejere med jorde der afstrømmer til hele Brede Å systemet

with Ingen kommentarer

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30 Sted: Den Gamle kro, Bredebro. Stormøde for lodsejere med jorde der afstrømmer til hele Brede Å systemet Herudover er inviteret medlemmer for teknisk udvalg i Tønder Kommune … Læs mere

Sønderjyske Vandløb

Velkommen til Sønderjyske Vandløbs hjemmeside
 
Sønderjyske Vandløb er et samarbejde mellem landbrugsorganisationerne i Sønderjylland. Sønderjyske Vandløb dækker vandløbene i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner samt den sydlige del af Kolding Kommune. På hjemmesiden kan du finde oplysninger om vandløbslaug m.v. i det geografiske område, som Sønderjyske Vandløb dækker.