Nyheder

Sønderjyske Vandløb

Vi har til formål at få organiseret vandløbslaug omkring de større vandløb i Sønderjylland, og at sikre en koordineret dialog med kommunerne. Konsulenterne i netværket holder et vågent øje med vandløbsvedligeholdelsen i de enkelte kommuner, og har en løbende kontakt med kommunerne i generelle spørgsmål om vandløbsvedligeholdelse, ændringer af vedligeholdelsen med baggrund i vandplanerne og ændringer af regulativer. Sønderjyske Vandløb er også en mulighed for kommunerne til at nå ud til landbruget samlet set, i spørgsmål om vandløb og vandløbsvedligeholdelse.