Referat fra generalforsamling d. 25. marts 2015 / Hjordkær, Bolderslev, Uge

Referat af generalforsamling, Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.30 på LandboSyd 1) Valg af dirigent og referent: Peter Hell bød velkommen og startede med at foreslå næstformand Andreas Bonde som dirigent og Britt Paulsen som referent. Dette blev vedtaget, og Andreas fortsatte med at konstatere at generalforsamlingen var annonceret i hht. Vedtægterne, da…