Referat af fællesmøde mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune – 29. marts 2017

Referat Mødet blev holdt den 29. marts 2017 hos Landbrugsrådgivning Syd. Tilstede: 9 lodsejere – 5 folkevalgte – 3 fra kommunen – 3 konsulenter Referat: Erfaring med grødeskæring og opgravning 2016 Tønder Kommune: Kirsten Kerrigan Grødeskæringen Gået godt i årets løb, der var dog lidt problemer med en enkelt ny entreprenør. Der var lidt problemer…