Generalforsamling i Sønderå/Gammelå Vandløbslaug

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30 hos Finn Johannsen, Dambækvej 16, 6360 Tinglev.   Dagsorden generalforsamling: Valg af dirigent og referent. Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsens beretning og debat om beretning. Hvad vil vi med vandløbslauget fremadrettet? Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag, forslag skal være skriftlige og skal være…