Brede Å NOTAT AFSTRØMNING

Bredeå Bredeåsystemet afvander ca. 43.000 hektar, eller ca. 10% af Sønderjylland. Alt vandet udledes gennem Ballum sluse som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Ved stormflod giver det ofte problemer at få vand ud af slusen, hvorfor oversvømmelser også på dyrkede marker forekommer. I 1990-erne blev en strækning på ca.…