Højvandspumpe ved Ballum Sluse

Højvandspumpe ved Ballum Sluse Af planteavlskonsulent Ole Hansen, Sønderjyske vandløb. Øgede nedbørsmængder resulterer i, at der blandt lodsejere til oplandet for Brede Å længe har været et ønske om at få forbedrede afvandingsforhold. Med de klimaforandringer vi er vidne til, kommer der i dag mere nedbør i området omkring Brede Å end tidligere. Mængden af…