Opsamling på vandløbsdialog med Aabenraa Kommune

Brinkudskridninger – varsel på sms før grødeskæring – overkørsler – okkersøer. Vandløbslaugene havde samlet en lang række spørgsmål til kommunen, som Louise Riemann og Britt Paulsen drøftede på et møde med forvaltningen et møde sidst i maj måned. Her kommer en opsamling på kommunens konklusioner: Sms-system til varsel af lodsejere inden grødeskæring: Kommunen har overvejet…