Brøns Å Rejsby Å V. Ållingbæk

Invitation til Vandløbsmøde Brøns A, Rejsby Å og V. Åbøllingbæk

Invitation til vandløbsmøde for lodsejere i oplandet til Brøns Å, Rejsby Å og V. Åbøllingbæk Mødet afholdes 17. marts klokken 19.00 i Vodder Idrætscenter. Punkter til mødet: Velkomst Kort gennemgang af vandløbslaugene og deres opgave Ny- eller genvalg af lodsejerrepræsentanter til vandløbslaugene Drøftelse af forholdene omkring vandløbene, afvanding, oprensning mm Har lodsejerne i oplandet mulighed…

Invitation til dialogmøde om vandløb i Haderslev Kommune

Til vandløbslaugene og landboforeningerne Invitation til det årlige dialogmøde mellem Haderslev Kommunes vandløbsfolk og vandløbslaugene samt repræsentanter fra landboforeningerne. På mødet bliver der en drøftelse omkring kommunens administration af vandløbsområdet, og om hvad der ellers rør sig på området. Dialogmødet afholdes torsdag den 10. marts 2022 kl. 14.30-16.30 på Tørning Mølle (i ”Møllerens Bolig), Tørningvej 6,…