Vandløbsmøde Aabenraa Kommune

Mandag den 14. november var cirka 65 landmænd samlet til møde på Røde Kro Kro, for at høre nyt om vandløbsvedligeholdelse og restaureringstiltag. Claus Fink Jørgensen fra LandboSyd og Uwe Matzen fra LHN ledede mødet. Louise Riemann fra LHN fortalte om Sønderjyske Vandløbs arbejde, og Britt Paulsen fra  LandboSyd gav en orientering om de nye…

Vandløbsmøde for landmænd i Aabenraa Kommune 14. november

Sønderjyske Vandløb indbyder nu til et fælles møde på Rødekro Kro for alle landmænd i Aabenraa Kommune med interesse for vandløb og vandløbsvedligeholdelse. Mødet foregår d. 14. november kl.19-21.30. Vi har inviteret Aabenraa Kommune til at give en status på årets vandløbsvedligeholdelse, og om vandløbsrestaureringsprojekter i kommunen, og resultaterne på fiskebestandene. Britt Paulsen vil fortælle…

Grødeskæring i Aabenraa Kommune i fuld sving

Aabenraa Kommune er i fuld sving med at vedligeholde vandløb. Mange af de store vandløb er grødeskåret, mens en del af de mindre vandløb mangler endnu. Du kan se forventet grødeskæringsuge på kommunens hjemmeside ved at følge dette link, og klikke på det enkelte vandløb: https://ago-aabenraa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=60a7cfd2686245389402ea86354663bb Hvis du oplever problemer med grødeskæringen, er du altid…

Sønderjyske Vandløb ønsker Godt Nytår

Januar er typisk en stille tid i planteavlen. Brug gerne en tørvejrsperiode til at gå langs dine vandløb, og se efter propper af grene, og sandpuder ud for drænudløb, når vandstanden er lav, vandet klart og grøden begrænset. Måske er der noget, du skal have kommunen til at se på. I Sønderjyske Vandløb har vi…

Så er grødeskæringssæsonen i fuld gang

Aabenraa Kommune indgik i 2020 nye aftaler omkring grødeskæringen. Kommunen blev delt ind i nogle mindre entrepriseområder, for at få nogle flere entreprenører til at byde på opgaven. Det betød, at HedeDanmark fik aftale om at skære grøde i 5 af 8 områder, og at entreprenørfirmaerne Robert Traneskov Jensen, Brdr. Jacobsen og Stefan Iversen fik…

Opsamling på vandløbsdialog med Aabenraa Kommune

Brinkudskridninger – varsel på sms før grødeskæring – overkørsler – okkersøer. Vandløbslaugene havde samlet en lang række spørgsmål til kommunen, som Louise Riemann og Britt Paulsen drøftede på et møde med forvaltningen et møde sidst i maj måned. Her kommer en opsamling på kommunens konklusioner: Sms-system til varsel af lodsejere inden grødeskæring: Kommunen har overvejet…

Vis dine kommunalpolitikere dit vandløb

Hvad ved en kommunalpolitiker om vandløb? Måske ikke så meget, men alligevel skal Teknik og Miljø-udvalget udstikke rammerne for forvaltningens arbejde på området. De godkender udbud af vedligeholdelsen og bevilger pengene samt vedtager regulativ-ændringer og reguleringsprojekter. Så derfor er det vigtigt at de ved, hvad de snakker om. I regi af Sønderjyske Vandløb holdes der…