Aabenraa Kommune Østvendt er vandløbslaug er for lodsejere, der har arealer i Aabenraa Kommune og i et vandløbsopland, der afvander til Aabenraa Fjord / Sydlige Lillebælt.  Se afgrænsning af laugets område på kortet ovenfor.

Der er udpeget pt. 3 tovholdere, der hhv. repræsenterer lodsejerne nord for og syd for Aabenraa by, og holder sig orienteret om vandløbsproblemstillinger. Det kan være en god idé at kontakte tovholderen, hvis man som lodsejer oplever problemer i vandløbssystemet, så man i fællesskab kan tage fat i kommunen eller en konsulent, og få undersøgt, hvad der skal gøres.

Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen.
Lauget har en konsulent tilknyttet, pt. Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, som samler op på aktuelle problemstillinger i forhold til kommunen og lauget. Britt kan kontaktes på tlf. 7436 5079 / 6161 7993 eller bbp@landbosyd.dk

Vagn Fallesen

Nørreskovvej 31, Genner

6200 Aabenraa

Tel.:74 69 87 16

Knud Strøm

Øster Løgumvej 63

6200 Aabenraa

Tel.:21 27 99 96

Peter From Eriksen

Sdr. Hostrup Østergade 40

6200 Aabenraa

Tel.:21 29 33 16