Aabenraa Kommune planlægger restaureringsprojekt i Hvirlå

with Ingen kommentarer

Aabenraa kommune har haft et restaureringsprojekt i høring frem til 23. december. Alle berørte lodsejere er blevet kontaktet direkte, og flere har indsendt høringssvar.

Projektet går ud på at udskifte den sandede bund med grus på udvalgte strækninger, for at forbedre forholdene for fisk, i forsøget på at opnå god økologisk tilstand.

Fra Sønderjyske Vandløb har vi skrevet et lille høringssvar med nogle praktiske bemærkninger om hvordan arbejdet tilrettelægges og hvordan vandløbet vedligeholdes fremadrettet.

Ifølge kommunens projekt skulle det ikke forringe afvandingen væsentligt i forhold til den nuværende situation, og slet ikke i forhold til den regulativmæssige bund.

Du kan læse Sønderjyske Vandløbs høringssvar. Hvis du vil se høringsprojektet, skal du kontakte Aabenraa Kommune, da høringen nu er udløbet. Du kan kontakte kommunen på tlf. 7376 7676.