Klik her for større kort

Referater

Der foreligger p.t ingen referater

Vandløbslauget dækker området med Humlehave Bæk og Galgestrømmen. Herudover dækker lauget området fra Sølsted, Tyvse, Høgslund i nord over Abild, Vennemose og til Store og Lille Emmerske mod syd. Mod vest afgrænses vandløbslaugets område af Højbjerg Plantage og Soldaterskoven.
Området falder fra en kote 19 i nord til en kote 9 mod syd. Der er kun et lille fald i vandløbene. Området er præget af, at der gravet kanaler for at afvande området.
Vandløbslauget dækker området med Humlehave Bæk og Galgestrømmen. Herudover dækker lauget området fra Sølsted, Tyvse, Høgslund i nord over Abild, Vennemose og til Store og Lille Emmerske mod syd. Mod vest afgrænses vandløbslaugets område af Højbjerg Plantage og Soldaterskoven.
Området falder fra en kote 19 i nord til en kote 9 mod syd. Der er kun et lille fald i vandløbene. Området er præget af, at der gravet kanaler for at afvande området.

Kontaktpersoner:

Jens Jørgen Holst
Formand

Adelvadvej 20

6270 Tønder

Tel.: 74 72 03 53

Claus Jørgen Christiansen
Næstformand

Nørrevej 15

6270 Tønder

Tel.: 20 27 51 47