Referat af ordinær generalforsamling i Sønderå/Gammelå Vandløbslaug 27. Februar 2020

Der var ordinær Generalforsamling i Sønderå / Gammelå Vandløbslaug onsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30 hos Niels Iversen, Nørrebækvej 15, 6360 Tinglev. Se referatet her 20200320.lhr_.-Endelig-referat-fra-Generalforsamling-i-Sonderaa-Gammelaa-vandløbslaug-2020   Læs regnskab SønGamVandregnskab2019   Læs opfordring fra Bjarne Jacewicz 20200324.lhr_.-Skriv-fra-Bjarne-Jacewicz-med-opfordring-til-alle-vandløbslaug-og-landboforeninger.

Referat af lodsejermøde med Sønderborg Kommune

17 lodsejere fra Sønderborg Kommune og repræsentanter fra Sønderborg Kommune samt Sønderjyske vandløb ved Brit Bjerre Paulsen og Ole Hansen (referent) holdt møde onsdag den 28. november. På dagsordenen var: Drift 2019 ved Ronnie Olsen Erfaringer med det nye fællesregulativ ved Vibeke Kuntz Nyt udbud vandløbsvedligeholdelse ved Ronnie Olsen Minivådområder ved Brit Bjerre Paulsen Evt.…