Klik her for større kort

Referater

Opstartsmødet afholdt den 11. september 2013 
Læs referat her

Bjerndrup Mølleå vandløbslaug er for alle lodsejere med arealer i oplandet til Bjerndrup Mølleå, plus oplandet til Almstrup Kanal.

Laugets tovholdere er lodsejere langs hver sin strækning af vandløbet. Hvis man gerne vil koordinere en henvendelse til kommunen med sine naboer, kan det være en god idé at henvende sig enten til en af tovholderne. Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen. Lauget har en konsulent tilknyttet, pt. Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget. Britt kan kontaktes på tlf. 7436 5079 / 6161 7993 eller bbp@landbosyd.dk

Kontaktpersoner:

Karsten Juhl

Visgårdvej 6 Bjerndrup

6200 Aabenraa

tel.: 40 37 70 61

Kurt Westergaard

Klostervang 90, Kliplev

6200 Aabenraa

Tel.: 40 61 79 33

Kaj Petersen

Gl. Oksevej 10

6200 Aabenraa

Tel.: 27 12 80 46

Asmus Dam

Langelo 2

6200 Aabenraa

Tel.: 40 34 65 20

Christian Todsen

Assenholmvej 13

6200 Aabenraa

Tel.: 23 26 53 92

Jan Jørgensen

Gråstenvej 61

6200 Aabenraa

Tel.: 20 46 83 89