Referater

Miljøministerens svar efter foretrædet i december - se svaret her 

Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget 11. december 2019 - se referat og bilag her

Den 23. januar 2017 blev der afholdt møde for Brede Å  Læs referatet her

Udkast til hørringssvar - Se udkast

Den 25. november 2013 blev der afholdt møde for hele Brede Å med tilløb. Se referat her 

Den 28. august 2013 blev der afholdt møde for Brede Å med tilløb. Se referat her

Den 10. december 2012 blev der afholdt møde for Brede Å med tilløb. Se referatet af mødet her.

Bredeå

Bredeåsystemet afvander ca. 43.000 hektar, eller ca. 10% af Sønderjylland. Alt vandet udledes gennem Ballum sluse som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Ved stormflod giver det ofte problemer at få vand ud af slusen, hvorfor oversvømmelser også på dyrkede marker forekommer. I 1990-erne blev en strækning på ca. 25 km fra Bredebro til Nørre Løgum genslynget. Dette har givet nye afstrømningsproblemer opstrøms. Bredeåsystemet er opdelt i 5 laug.

Læs også HØJVANDSPUMPE VED BALLUM SLUSE
Læs også NOTAT AFSTRØMNING

Kontaktkonsulent er Kirstine Damgaard Petersen, tlf. 73742034, E-mail

Formand Brede Å Nord
Kristen Fromsager

Holmvej 6

6780 Skærbæk

Tlf.: 40 34 50 78

Næstformand Brede Å Nord
Torben Johansen

Lovrupvej 5

6780 Skærbæk

Tel.: 74 75 44 75

Formand Brede Å Syd
Claus Clausen

Brinkvej 13

6261 Bredebro

Tlf.: 23 80 90 97

Næstformand Brede Å Syd
Thorben Hansen

Harres 54

6261 Bredebro

Tlf.:21 75 60 10

Formand Brede Å Øst
Niels Thomsen

Kummerlev 15

6261 Bredebro

Tel.: 74 71 19 33

Næstformand Brede Å Øst
Jan Dahlmann

Storde 1

6261 Bredebro

Tel.: 40 96 46 15

Formand Lobæk med tilhørende vandløb
Martin Hansen

Stenagervej 8

6520 Toftlund

Tel.: 50 51 77 77

Næstformand Lobæk med tilhørende vandløb
Klaus Rahbæk Andersen

Hofmannsvej 3

6535 Branderup J

Tel.: 28 53 13 74

Formand Smedebæk/Kisbæk
Leif H Andersen

Visbjergvej 10

6240 Løgumkloster

Tel.: 51 74 26 83

Næstformand Smedebæk/Kisbæk
Klaus N. Petersen

Toftegårdsvej 4

6240 Løgumkloster

Tel.: 25 36 62 40