Miljøministerens svar efter foretrædet i december

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 327 (MOF alm. del) stillet 18. december 2019 efter ønske fra Miljø-og Fødevareudvalget. Spørgsmål nr. 327 Vil ministeren kommentere henvendelsen af 6/11-19 fra Sønderjyske Vandløb om tilpasninger til vandløbsloven, jf. MOF alm. del – bilag 117?   Brede Å _ Miljøministerens svar efter foretrædet i december

Brede Å: Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget 11. december 2019

Fra Sønderjyske vandløb, Brede Å,  var vi en deputation til foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget, onsdag 11. december 2019. Bestående af Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug, Thorben Hansen, Landmand, Bo Jessen, formand for Teknisk udvalgt i Tønder og Ole Hansen, Planteavlskonsulent LRS og med i gruppen i Sønderjyske vandløb. Vi ønskede at få ændret vandløbsloven, således…

Brede Å: Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget 11. december 2019

Fra Sønderjyske vandløb, Brede Å,  var vi en deputation til foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget, onsdag 11. december 2019. Bestående af Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug, Thorben Hansen, Landmand, Bo Jessen, formand for Teknisk udvalgt i Tønder og Ole Hansen, Planteavlskonsulent LRS og med i gruppen i Sønderjyske vandløb. Vi ønskede at få ændret vandløbsloven, således…

Højvandspumpe ved Ballum Sluse

Højvandspumpe ved Ballum Sluse Af planteavlskonsulent Ole Hansen, Sønderjyske vandløb. Øgede nedbørsmængder resulterer i, at der blandt lodsejere til oplandet for Brede Å længe har været et ønske om at få forbedrede afvandingsforhold. Med de klimaforandringer vi er vidne til, kommer der i dag mere nedbør i området omkring Brede Å end tidligere. Mængden af…

Brede Å NOTAT AFSTRØMNING

Bredeå Bredeåsystemet afvander ca. 43.000 hektar, eller ca. 10% af Sønderjylland. Alt vandet udledes gennem Ballum sluse som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Ved stormflod giver det ofte problemer at få vand ud af slusen, hvorfor oversvømmelser også på dyrkede marker forekommer. I 1990-erne blev en strækning på ca.…