Referater

Referat af vandløbsmøde for lodsejere ved Brøns Å den 17. marts 2022 - Læs referat

Brøns Å
Brøns Å afvander ca. 11.000. hektar. Alt vandet udledes gennem Brøns sluse som er en selvlukkende sluse, der er lukket ca. ½ af tiden. Ved stormflod giver det ofte problemer med at få vand ud af slusen, hvorfor oversvømmelser også på dyrkede marker forekommer. Dette vil med havvandstigninger og øget vandmængde give større problemer i fremtiden.

Kontaktkonsulent er Solveig Kappel, tlf.: 2014 8609, E-mail sok@slf.dk fra Sønderjysk Landboforening 73202600

 


Kontaktpersoner:

Jens Peter Bjerrum (formand)

Kildebjergsvej 12

6780 Skærbæk

Tel.: 20 67 32 49

Zaza Hamann

Tel.: 25 38 13 35

Emil Gad

Tel.: 42 19 23 04

Hans Thysen

Tel.: 21 70 72 43