Referat fra dialogmøde 14. marts 2019 mellem vandløbslaugene og Haderslev Kommune

Mødet blev holdt hos Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev, torsdag den 14. marts 2019 kl 14.30 – 16.30. Dagsorden Dagsorden   Referat af møde med vandløbslaugene og landboforeninger – 2019 – endelig udgave Referat-af-møde-med-vandløbslaugene-og-landboforeninger-2019-endelig-udgave   Notat om vandløbsvedligeholdelse i Haderslev Kommune Notat-om-vandløbsvedligeholdelse-i-Haderslev-Kommune