Referat fra Vandløbslaug i Tønder Kommune 22. feb. 2022

Referat fra 8. fælles vandløbsmøde for formænd og næstformænd af Vandløbslaug i Tønder kommune 22. feb. 2022 hos Familielandbruget, Rådhusstræde2, 6240 Løgumkloster. Deltagere: Udvalget for Teknik og Miljø Tønder Kommune: Poul Erik Kjær (formand), Leif Hansen og Karl Henning Sørensen Vandløbsmedarbejdere Teknik og miljø Tønder Kommune: Christa Jørgensen, Nicklas Bangsbo, Jan Daniel, Simon Petersen, Kristina Larsen…

Referat – vandløbslaug i Tønder Kommune 5. feb. 2020

Referat fra 7. fælles vandløbsmøde for formænd og næstformænd af Vandløbslaug i Tønder Kommune den 5. feb. 2020 hos Familielandbruget, Rådhusstræde2, 6240 Løgumkloster. Deltagere: Udvalget for Teknik og Miljø Tønder Kommune: Bo Jessen, Poul Erik Kjær og Henning Sørensen Vandløbsmedarbejdere Teknik og miljø Tønder Kommune: Kirsten Kerrigan, Simon Petersen og Per Kjær Formænd og næstformænd…

Sønderjyske Vandløb ønsker Godt Nytår

Januar er typisk en stille tid i planteavlen. Brug gerne en tørvejrsperiode til at gå langs dine vandløb, og se efter propper af grene, og sandpuder ud for drænudløb, når vandstanden er lav, vandet klart og grøden begrænset. Måske er der noget, du skal have kommunen til at se på. I Sønderjyske Vandløb har vi…

Vis dine kommunalpolitikere dit vandløb

Hvad ved en kommunalpolitiker om vandløb? Måske ikke så meget, men alligevel skal Teknik og Miljø-udvalget udstikke rammerne for forvaltningens arbejde på området. De godkender udbud af vedligeholdelsen og bevilger pengene samt vedtager regulativ-ændringer og reguleringsprojekter. Så derfor er det vigtigt at de ved, hvad de snakker om. I regi af Sønderjyske Vandløb holdes der…

Referat af Fællesmøde for vandløbslaug i Tønder Kommune 26. februar 2019

Mødet blev holdt tirsdag den 26. februar 2019 hos Landbrugsrådgivning Syd. Se referat 20190306.lhr_.-Referat-af-Fællesmøde-for-vandløbslaug-i-Tønder-Kommune-den-26.-februar-2019-1   Se deltagerliste 20190304.lhr_.-deltagere-fællesmøde-mellem-vandløbslaug-og-Tønder-Kommune-den-26.-februar-2019

Generalforsamling i Sønderå/Gammelå vandløbslaug

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 hos Bjarne Jacewicz, Østergårdsvej 7, 6270 Tønder.   Dagsorden generalforsamling: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning og debat om beretning. 4. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag, forslag skal være skriftlige og skal være formanden i…

Referat af fællesmøde mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune – 29. marts 2017

Mødet blev holdt den 29. marts 2017 hos Landbrugsrådgivning Syd. Tilstede: 9 lodsejere – 5 folkevalgte – 3 fra kommunen – 3 konsulenter Referat: Erfaring med grødeskæring og opgravning 2016 Tønder Kommune: Kirsten Kerrigan Grødeskæringen Gået godt i årets løb, der var dog lidt problemer med en enkelt ny entreprenør. Der var lidt problemer med…