Generalforsamling i Danske Vandløb fredag d. 17. marts

Til alle medlemmer af Sønderjyske Vandløb: Danske Vandløb holder generalforsamling fredag d. 17. marts kl. 10.30 hos Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Program bliver tilgængeligt, når tidspunktet nærmer sig. Se mere her: https://danskevandloeb.dk/ Alle medlemmer af LandboSyd, KHL, SLF, LHN og Sønderjysk Familielandbrug er medlemmer af Danske Vandløb, og kan derfor møde op og stemme…

Vandløbsmøde i Vejen Kommune

Vi er sammen med Vejen Kommune klar til at drøfte kommunens vandløbsvedligehold. Årets tema er spildevand i vandløbene. Vejen Forsyning fortæller om, hvordan vandløbene bruges som infrastruktur til bortledning af byernes overfladevand og om overløb med spildevand til vandløbene. Mødet foregår tirsdag den 29. november kl. 19.00 på Hotel Rødding, Rødding Torvet 8, 6630 Rødding. Program:…

Invitation til Vandløbsmøde – Gels Å

For lodsejere i oplandet til Gels Å nedstrøms Bevtoft. Mødet afholdes onsdag 16. november klokken 19.00 hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens. Punkter til mødet: Velkomst Kort gennemgang af  vandløbslaugene og deres opgave Oplæg om grødeskæring og vedligeholdelse af Gelså v. Tobias Brødsgaard Knudsen, Haderslev kommune Drøftelse af forholdene omkring vandløbene, afvanding, oprensning mm Lever…

Vandløbsmøde for landmænd i Aabenraa Kommune 14. november

Sønderjyske Vandløb indbyder nu til et fælles møde på Rødekro Kro for alle landmænd i Aabenraa Kommune med interesse for vandløb og vandløbsvedligeholdelse. Mødet foregår d. 14. november kl.19-21.30. Vi har inviteret Aabenraa Kommune til at give en status på årets vandløbsvedligeholdelse, og om vandløbsrestaureringsprojekter i kommunen, og resultaterne på fiskebestandene. Britt Paulsen vil fortælle…