Online: Generalforsamling i Danske Vandløb

Den digitale generelforsamling afvikles tirsdag den 23. marts. Danske Vandløb afholder generalforsamling digitalt i år. Det sker tirsdag den 23. marts. Det digitale møde giver dig bedre mulighed for at deltage, da du så sparer rejsetiden. Tilmeld dig og lyt med, og hør lidt om hvad Danske Vandløb arbejder med. Sønderjyske Vandløb har tegnet kollektivt…

Hold styr på dine to-meter bræmmer – og overvej MFO-bræmme langs med vandløbet

Formålet med 2m-bræmmen er både at tilbageholde næringsstoffer og organisk stof, så belastningen af vandløb og kystvande nedbringes, og at undgå, at brinken destabiliseres og begynder at skride. Her er, hvad man skal være opmærksom på. Hvilke vandløb har 2-m bræmmer? Der er 2m-bræmmer langs alle åbne, naturlige vandløb, og langs kunstige vandløb, der er højt…

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Vandløb

Medlemmerne inviteres hermed til generalforsamling i Danske Vandløb på Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 13.00 Generalforsamlingen indledes med indlæg af Henrik Høegh om ekspertudvalgets konklusioner i forbindelse med arbejdet med vandløbslovgivningen. Kl. ca. 14 afholdes generalforsamlingen med dagsorden iflg. vedtægternes § 8. 1. Valg af dirigent. 2.…

Plan for grødeskæring i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har nu udsendt deres plan for sommerens grødeskæring, så man kan få et overblik over, hvornår de forventer at skære grøde i de forskellige vandløb. Hvis der er noget, der ser ud til at volde problemer, kan du  kontakte Sønderborg Kommune, Vand og Natur, Ronnie Olsen på rool@sonderborg.dk, eller Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd,…