Hold styr på dine to-meter bræmmer – og overvej MFO-bræmme langs med vandløbet

Formålet med 2m-bræmmen er både at tilbageholde næringsstoffer og organisk stof, så belastningen af vandløb og kystvande nedbringes, og at undgå, at brinken destabiliseres og begynder at skride. Her er, hvad man skal være opmærksom på. Hvilke vandløb har 2-m bræmmer? Der er 2m-bræmmer langs alle åbne, naturlige vandløb, og langs kunstige vandløb, der er højt…

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Vandløb

Medlemmerne inviteres hermed til generalforsamling i Danske Vandløb på Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 13.00 Generalforsamlingen indledes med indlæg af Henrik Høegh om ekspertudvalgets konklusioner i forbindelse med arbejdet med vandløbslovgivningen. Kl. ca. 14 afholdes generalforsamlingen med dagsorden iflg. vedtægternes § 8. 1. Valg af dirigent. 2.…