Invitation til Vandløbsmøde – Gels Å

For lodsejere i oplandet til Gels Å nedstrøms Bevtoft. Mødet afholdes onsdag 16. november klokken 19.00 hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens. Punkter til mødet: Velkomst Kort gennemgang af  vandløbslaugene og deres opgave Oplæg om grødeskæring og vedligeholdelse af Gelså v. Tobias Brødsgaard Knudsen, Haderslev kommune Drøftelse af forholdene omkring vandløbene, afvanding, oprensning mm Lever…