Invitation til dialogmøde om vandløb i Haderslev Kommune

Til vandløbslaugene og landboforeningerne Invitation til det årlige dialogmøde mellem Haderslev Kommunes vandløbsfolk og vandløbslaugene samt repræsentanter fra landboforeningerne. På mødet bliver der en drøftelse omkring kommunens administration af vandløbsområdet, og om hvad der ellers rør sig på området. Dialogmødet afholdes torsdag den 10. marts 2022 kl. 14.30-16.30 på Tørning Mølle (i ”Møllerens Bolig), Tørningvej 6,…

Godt nytår 2022

Sønderjyske Vandløb ønsker Godt Nytår

Januar er typisk en stille tid i planteavlen. Brug gerne en tørvejrsperiode til at gå langs dine vandløb, og se efter propper af grene, og sandpuder ud for drænudløb, når vandstanden er lav, vandet klart og grøden begrænset. Måske er der noget, du skal have kommunen til at se på. I Sønderjyske Vandløb har vi…

Haderslev Kommune sætter gang i omklassificering af vandløb

I løbet af 2021 påbegynder Haderslev Kommune arbejdet med nedklassificering af vandløbsstrækninger. Det drejer sig i særlig grad om korte rørlagte strækninger. Politikerne i Haderslev Kommune sætter i løbet af 2021 gang i omklassificering af vandløbsstrækninger. I en række tilfælde bliver der tale om nedklassificering, så vandløbet får ændret sin status fra offentligt til privat.…

Nyhed

Vis dine kommunalpolitikere dit vandløb

Vis dine kommunalpolitikere dit vandløb Hvad ved en kommunalpolitiker om vandløb? Måske ikke så meget, men alligevel skal Teknik og Miljø-udvalget udstikke rammerne for forvaltningens arbejde på området. De godkender udbud af vedligeholdelsen og bevilger pengene samt vedtager regulativ-ændringer og reguleringsprojekter. Så derfor er det vigtigt at de ved, hvad de snakker om. I regi…