Invitation til Vandløbsmøde

For lodsejere i oplandet til Brøns Å, Rejsby Å og V. Åbøllingbæk Mødet afholdes 17. marts klokken 19.00 i Vodder Idrætscenter. Punkter til mødet: Velkomst Kort gennemgang af vandløbslaugene og deres opgave Ny- eller genvalg af lodsejerrepræsentanter til vandløbslaugene Drøftelse af forholdene omkring vandløbene, afvanding, oprensning mm Har lodsejerne i oplandet mulighed for at bidrage…