Godt nytår 2022

Sønderjyske Vandløb ønsker Godt Nytår

Januar er typisk en stille tid i planteavlen. Brug gerne en tørvejrsperiode til at gå langs dine vandløb, og se efter propper af grene, og sandpuder ud for drænudløb, når vandstanden er lav, vandet klart og grøden begrænset. Måske er der noget, du skal have kommunen til at se på. I Sønderjyske Vandløb har vi…

Sønderborg Kommune går i gang med forundersøgelser på seks vandløb

Sønderborg Kommune er ved at gå i gang med tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser på følgende 6 vandløb: Melved Bæk, Holmbæk, Humbæk, Krambæk, Adsbøl Bæk og Fiskbæk Målet er at gennemføre nogle tiltag, der kan forbedre vandløbenes økologiske tilstand, så de kommer til at leve op til Vandområdeplanerne. Følgende tiltag kan komme i betragtning: • Genslyngning. •…

Nyhed

Vis dine kommunalpolitikere dit vandløb

Vis dine kommunalpolitikere dit vandløb Hvad ved en kommunalpolitiker om vandløb? Måske ikke så meget, men alligevel skal Teknik og Miljø-udvalget udstikke rammerne for forvaltningens arbejde på området. De godkender udbud af vedligeholdelsen og bevilger pengene samt vedtager regulativ-ændringer og reguleringsprojekter. Så derfor er det vigtigt at de ved, hvad de snakker om. I regi…

Vandløbsvedligeholdelse i Sønderborg i fokus

Normalt holder Sønderjyske Vandløb et møde sammen med Sønderborg Kommune i efteråret, hvor kommunens landmænd kan få en orientering om hvad der sker på vandløbsområdet i kommunen. Der er også altid lejlighed til at stille spørgsmål og uddele lidt ris og ros i forhold til vandløbsvedligeholdelsen, da både tilsynsførende og vandløbssagsbehandlere deltager i mødet, sammen…

Grødeskæring, Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune er så småt i gang med den årlige grødeskæring af de offentlige vandløb. Arbejdet udføres igen i år af HedeDanmark. Her er en plan over, hvornår de grødeskærer de forskellige vandløb. Læs mere   De vandløb, der skal skæres to gange ifølge regulativet, skulle nu være blevet skåret, og ellers går det løs i…

Sandfang i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har afsat penge til at anlægge ca. 10-12 sandfang på udvalgte steder i de offentlige vandløb i kommunen. Formålet er at fange sand, der vandrer i vandløbene, steder hvor det er lettere at grave op, i stedet for at sandet lægger sig over lange strækninger, hvor det hæver vandløbsbunden og giver øget behov for…