Generalforsamling Hjordkær-Bolderslev-Uge Vandløbslaug

Hjordkær-Bolderslev-Uge Vandløbslaug skal efter vedtægterne holde generalforsamling i 1. kvartal. Ifølge vedtægterne skal der derfor holdes generalforsamling senest tirsdag d. 31. marts I lyset af den aktuelle situation med Corona-smitte-fare ser bestyrelsen sig nødt til allerede nu at aflyse generalforsamlingen, og udskyde den til situationen er normaliseret. Der vil blive udsendt en skriftlig beretning i løbet…

Generalforsamling i Sønderå/Gammelå vandløbslaug

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 hos Bjarne Jacewicz, Østergårdsvej 7, 6270 Tønder.   Dagsorden generalforsamling: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning og debat om beretning. 4. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag, forslag skal være skriftlige og skal være formanden i…

Indkaldelse til generalforsamling i Hjordkær-Bolderslev-Uge Vandløbslaug

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30 til ca. 21.30  LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent og referent. Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsens beretning og debat om beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Valg af bestyrelse og suppleanter.…