Referat af ordinær generalforsamling i Sønderå/Gammelå Vandløbslaug 27. Februar 2020

Der var ordinær Generalforsamling i Sønderå / Gammelå Vandløbslaug onsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30 hos Niels Iversen, Nørrebækvej 15, 6360 Tinglev. Se referatet her 20200320.lhr_.-Endelig-referat-fra-Generalforsamling-i-Sonderaa-Gammelaa-vandløbslaug-2020   Læs regnskab SønGamVandregnskab2019   Læs opfordring fra Bjarne Jacewicz 20200324.lhr_.-Skriv-fra-Bjarne-Jacewicz-med-opfordring-til-alle-vandløbslaug-og-landboforeninger.

Generalforsamling i Sønderå/Gammelå vandløbslaug

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 hos Bjarne Jacewicz, Østergårdsvej 7, 6270 Tønder.   Dagsorden generalforsamling: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning og debat om beretning. 4. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag, forslag skal være skriftlige og skal være formanden i…

Generalforsamling i Sønderå/Gammelå Vandløbslaug

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30 hos Finn Johannsen, Dambækvej 16, 6360 Tinglev.   Dagsorden generalforsamling: Valg af dirigent og referent. Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsens beretning og debat om beretning. Hvad vil vi med vandløbslauget fremadrettet? Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag, forslag skal være skriftlige og skal være…