Dialogmøde Haderslev Kommune

Referat fra dialogmøde 14. marts 2019 mellem vandløbslaugene og Haderslev Kommune

Mødet blev holdt hos Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev, torsdag den 14. marts 2019 kl. 14.30 – 16.30. Dagsorden Dagsorden   Referat af møde med vandløbslaugene og landboforeninger – 2019 – endelig udgave Referat-af-møde-med-vandløbslaugene-og-landboforeninger-2019-endelig-udgave   Notat om vandløbsvedligeholdelse i Haderslev Kommune Notat-om-vandløbsvedligeholdelse-i-Haderslev-Kommune