Referat af lodsejermøde med Sønderborg Kommune

17 lodsejere fra Sønderborg Kommune og repræsentanter fra Sønderborg Kommune samt Sønderjyske vandløb ved Brit Bjerre Paulsen og Ole Hansen (referent) holdt møde onsdag den 28. november. På dagsordenen var: Drift 2019 ved Ronnie Olsen Erfaringer med det nye fællesregulativ ved Vibeke Kuntz Nyt udbud vandløbsvedligeholdelse ved Ronnie Olsen Minivådområder ved Brit Bjerre Paulsen Evt.…