Mødereferat Tønder Kommune

Referat fra Vandløbslaug i Tønder Kommune d. 22. februar 2022

Referat fra 8. fælles vandløbsmøde for formænd og næstformænd af Vandløbslaug i Tønder kommune 22. feb. 2022 hos Familielandbruget, Rådhusstræde2, 6240 Løgumkloster. Deltagere: Udvalget for Teknik og Miljø Tønder Kommune: Poul Erik Kjær (formand), Leif Hansen og Karl Henning Sørensen Vandløbsmedarbejdere Teknik og miljø Tønder Kommune: Christa Jørgensen, Nicklas Bangsbo, Jan Daniel, Simon Petersen, Kristina Larsen…

Mødereferat Tønder Kommune

Referat fra Vandløbslaug i Tønder Kommune d. 5. februar 2020

Referat fra 7. fælles vandløbsmøde for formænd og næstformænd af Vandløbslaug i Tønder Kommune den 5. feb. 2020 hos Familielandbruget, Rådhusstræde2, 6240 Løgumkloster. Deltagere: Udvalget for Teknik og Miljø Tønder Kommune: Bo Jessen, Poul Erik Kjær og Henning Sørensen Vandløbsmedarbejdere Teknik og miljø Tønder Kommune: Kirsten Kerrigan, Simon Petersen og Per Kjær Formænd og næstformænd…

Referat af fællesmøde mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune – 29. marts 2017

Referat Mødet blev holdt den 29. marts 2017 hos Landbrugsrådgivning Syd. Tilstede: 9 lodsejere – 5 folkevalgte – 3 fra kommunen – 3 konsulenter Referat: Erfaring med grødeskæring og opgravning 2016 Tønder Kommune: Kirsten Kerrigan Grødeskæringen Gået godt i årets løb, der var dog lidt problemer med en enkelt ny entreprenør. Der var lidt problemer…