Hjordkær, Bolderslev, Uge Referat af generalforsamling 10. marts 2016

Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug havde generalforsamling d. 10. marts. Formand Peter Hell fortalte om laugets mange aktiviteter i 2015 – besigtigelser og møder sammen med kommunens politikere, med forvaltningen og med entreprenørgården, alt sammen for at få en bedre dialog og vise hvor vedligeholdelsen af vandløbene halter. Generelt kan det mærkes, at den store fokus på vandløbene…

Hjordkær, Bolderslev, Uge referat af generalforsamling 25. marts 2015

Referat af generalforsamling, Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.30 på LandboSyd 1) Valg af dirigent og referent: Peter Hell bød velkommen og startede med at foreslå næstformand Andreas Bonde som dirigent og Britt Paulsen som referent. Dette blev vedtaget, og Andreas fortsatte med at konstatere at generalforsamlingen var annonceret i hht. Vedtægterne, da…