Andreas Bonde nyt styregruppemedlem

Ved LandboSyds bestyrelse i marts valgte næstformand Torben Heisel at træde ud af bestyrelsen. Torben havde bl.a. kontakten til Sønderjyske Vandløb for Landbosyd. I stedet for Torben er Andreas Bonde, Alslev, nyt styregruppemedlem i Sønderjyske Vandløb. Andreas Bonde er samtidig næstformand i Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug, og bestyrelsesmedlem i LandboSyd.