Dialog med kommuner
Sønderjyske Vandløb har en løbende dialog med de 5 sønderjyske kommuner.
Der afholdes årlige møder med kommunernes vandløbs-administrationer, hvor aktuelle og generelle vandløbsproblemstillinger drøftes.
Der afholdes også møder for laugsrespræsentanter og lodsejere – ofte med deltagelse af byrådspolitikere.
Form og hyppighed af møder varierer fra kommune til kommune.

Der bliver som regel taget referat af møderne. Referaterne kan findes ved at gå ind i menuen under den enkelte kommune.

Opmålingsapparatur

maskine

oprenset grøft

Totalstation _003