auto"">

Dialog med kommuner

Sønderjyske Vandløb har en løbende dialog med de 5 sønderjyske kommuner.

Der afholdes årlige møder med kommunernes vandløbs-administrationer, hvor aktuelle og generelle vandløbsproblemstillinger drøftes.

Der afholdes også møder for laugsrespræsentanter og lodsejere – ofte med deltagelse af byrådspolitikere.

Form og hyppighed af møder varierer fra kommune til kommune.

Der bliver som regel taget referat af møderne. Referaterne kan findes ved at gå ind i menuen under den enkelte kommune.

Kommuner, hvor dialogen foregår i samarbejde med Jysk Landbrugsrådgivning / SAGRO