Tønder Kommune

Find information om bræmmer, regulativer, vedligeholdelse mv.

I regulativerne er vandløbets skikkelse, bundkote mv. eller vandføringsevne beskrevet. Der står hvornår der skal skæres grøde, og hvordan vandløbet skal vedligeholdes.

Regulativer kan fås ved at skrive til kke@toender.dk.

Kontakt
Anne Katrine Thomsen

Anne Katrine Thomsen

Natur, vandløbs,- og miljøkonsulent

Louise Riemann

Louise Hedegaard Riemann

Miljørådgiver LHN

Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent Planteavl, Natur og Miljø

Arkiv