Fæld ikke træerne langs vandløbene

with Ingen kommentarer

Sådan lyder det fra Kolding Kommune og Sønderjyske Vandløb til lodsejere, der har vandløb på sine arealer, og hvor der står træer langs vandløbene. Opfordringen kommer efter nogle uheldige tilfælde.

Træer, der står i tæt tilknytning til et vandløb, herunder ned ad vandløbets brinker, betragtes som en del af vandløbet. Træernes rødder er med til at stabilisere brinkerne. Træerne udgør også nogle vigtige levesteder for vandløbsinsekterne, når de som voksne flyver langs vandløbene. Desuden er træerne gode levesteder for fugle og evt. flagermus. Endelig beskygger træerne vandløbene, så grødevæksten nede i vandløbene begrænses.

I regulativerne, som gælder for de offentlige vandløb, er det som regel anført, at træer og buske langs vandløbene ikke må fjernes uden tilladelse fra kommunen. Tilsvarende gælder for alle de efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede vandløb, som er langt de fleste af alle vandløb, at træer og buske ikke må fjernes uden en dispensation fra kommunen. Det vil således være ulovligt at fælde træer langs vandløbene uden forudgående tilladelse.

– Så hvis du tænker på at fælde nogle træer eller foretage en udtynding af træerne langs med et vandløb, så kontakt altid en kommunal vandløbsmedarbejder, der sammen med dig på stedet kan vurdere, om du kan få tilladelse til at fjerne eller beskære træerne, lyder rådet fra miljøtekniker Sten Frandsen i Kolding Kommune.