Brede Å: Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget 11. december 2019

with Ingen kommentarer

Fra Sønderjyske vandløb, Brede Å,  var vi en deputation til foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget, onsdag 11. december 2019.

Bestående af Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug, Thorben Hansen, Landmand, Bo Jessen, formand for Teknisk udvalgt i Tønder og Ole Hansen, Planteavlskonsulent LRS og med i gruppen i Sønderjyske vandløb.

Vi ønskede at få ændret vandløbsloven, således at vi kan komme i gang med at lave tiltag i Brede Å systemet til at fremtidssikre det åbne land med de øgede nedbørsmængder.

Miljø- og Fødevareudvalget var vældig lydhøre for vores synspunkter, men gav på mødet ikke udtryk for, om det var noget, de ville arbejde videre med.

Men de var glade for at vi var kommet helt fra Sønderjylland for at fortælle om problemstillingen.

Se bilag

 

Billedtekst: Foto fra Christiansborg. Deputationen sammen med Hans Christian Schmidt, Venstre