Referater

Der foreligger p.t ingen referater

Gejlå vandløbslaug er for lodsejere i Aabenraa og Sønderborg Kommuner, der har arealer i oplandet til Gejlå og dens tilløb.

Laugets tovholdere holder lidt ekstra øje med hver deres strækning af Gejlå. Et par af tovholderne repræsenterer lauget ved møder med Aabenraa kommune. Det kan være en god idé at kontakte tovholderen, hvis man som lodsejer oplever problemer i vandløbssystemet. Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen. Lauget har en konsulent tilknyttet, pt. Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, som samler op på problemstillinger i forhold til kommunerne og lauget. Britt kan kontaktes på tlf. 7436 5079 / 6161 7993 eller bbp@landbosyd.dk

Kontaktpersoner:

Formand
Jens Wistoft

Aabenraavej 22a

6340 Kruså

Tel.: 20 13 36 99

Næstformand
Thomas Meyer

Sønderborgvej 53

6340 Kruså

Tel.: 21 45 08 72

Keld Warnecke

Søndertoft 53

6300 Gråsten

Tel.: 20 16 47 05

Christian Dalgas Nissen

Undelevvej 16

6340 Kruså

Tel.:40 44 85 65

Jens Sandvei

Melskovvej 21

6300 Gråsten

Tel.: 21 60 18 27

Jørgen Jørgensen

 

Hønssnapvej 16

6340 Kruså

Tel.: 74 37 30 78

Morten Christensen

Rønshovedvej 2

6340 Kruså

Tel.: 21 63 56 29

Jens Chr. Beuschau

Gyvelvej 3

6330 Padborg

Tel.: 40 13 25 55

Martin Beuschau

Hærvejen 68

6330 Padborg

Tel.: 22 13 35 35

Peder Dalgas Nissen

Hesteløkken 5

6340 Kruså

Tel.: 51 74 04 37