Generalforsamling i Sønderå/Gammelå vandløbslaug

with Ingen kommentarer

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 hos Bjarne Jacewicz, Østergårdsvej 7, 6270 Tønder.

 

Dagsorden generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning og debat om beretning.

4. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag, forslag skal være skriftlige og skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling (senest 19. februar 2019).

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Vælges for 2 år af gangen.

På valg til bestyrelsen: Lorenz Peter Christiansen genopstiller

Niels Iversen genopstiller

Kurt Andresen genopstiller

Bjarne Jacewicz

8. Valg af revisorer og en suppleant. Vælges for 1 år af gangen.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen:

– Finn Johannsen Genvalgt i 2018

– Lorenz Peter Christiansen Genvalgt i 2017

– Niels Iversen, kasserer Genvalgt i 2017 – Bjarne Jacewicz Genvalgt i 2017 – Uwe Jepsen Genvalgt i 2018 – Kurt Andresen Genvalgt i 2017 – Jesper Schmidt Valgt i 2018

Suppleanter til bestyrelsen:

– Kaj Lavrsen Valgt i 2018 for 1 år – Mogens Wind Valgt i 2018 for 1 år

Af hensyn til arrangementet ønskes tilmelding på mail : son.gam.vandlaug@gmail.com