Klik her for større kort

Referater

Der forligger p.t ingen referater

Rødekro-området
Vandløbslauget for Rødekro-området er for lodsejere i Aabenraa Kommune, der har arealer i et vestvendt vandløbsopland, der ligger nord for Søderup Å-systemet. Se afgrænsning af laugets område på kortet ovenfor.
For hvert af de større vandløb i området er der en lodsejer, der er tovholder. Et par af tovholderne repræsenterer lauget ved møder med kommunen. Det kan være en god idé at kontakte tovholderen, hvis man som lodsejer oplever problemer i vandløbssystemet. Man kan også altid kontakte kommunen direkte, og hvis man kan løse problemstillingerne direkte med kommunen, er det ikke nødvendigt at involvere tovholderen.
Lauget har en konsulent tilknyttet, pt. Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget. Britt kan kontaktes på tlf. 7436 5079 / 6161 7993 eller bbp@landbosyd.dk
Kontakter:

Hvirlå:
Torben Heisel

Kassøvej 54

6230 Rødekro

Tel.: 40 26 09 87

Surbæk:
Jan de Groot

Nr. Hostrup Bygade 15

6230 Rødekro

Tel.: 51 26 93 54

Immervad Å:
Claus B. Andersen

Nr. Hjarupvej 7

6230 Rødekro

Tel.: 21 43 21 67