Grødeskæring Aabenraa Kommune

with Ingen kommentarer

Nu varer det ikke så længe, før Aabenraa Kommune går i gang med den årlige grødeskæring af de offentlige vandløb. Arbejdet udføres igen i år af HedeDanmark, og går i gang i uge 31, i slutningen af juli.

 

Her er en plan over, hvornår de grødeskærer de forskellige vandløb. Hvis du zoomer ind med plus-knappen, kan du se hvilken uge, kommunen forventer at der bliver grødeskåret. Se pdf-kort her

Enkelte vandløb, der skæres tidligt, skulle nu være blevet skåret, og ellers går det løs i sidst i juli, hele august og september, og første halvdel af oktober.

Hvis du oplever, at noget bliver gjort på en måde, som ikke er tilfredsstillende, så er du velkommen til at kontakte Louise Riemann, (tlf. 7364 2915) eller Britt Paulsen (tlf. 7436 5079) fra Sønderjyske Vandløb – det er vores opgave at samle op på evt. problemer, og få det med i vores dialog med kommunen. Så vi vil gerne vide, hvis der har været problemer.

Hvis der er noget akut, som skal løses her og nu, så skal du kontakte Anders Kjær Skau ved Aabenraa Kommune, på tlf. 2911 9045, eller aksk@aabenraa.dk.

 

Som lodsejer bør du se det udførte arbejde efter – hvis der er steder, der ikke er grødeskåret, hvor maskinen ikke har kunnet komme til, eller der er lavet brinkskader el. lign. Tag billeder og kontakt kommunen med det samme.

Der er krav om, at vandløbet vedligeholdes i en strømrende svarende til regulativbredden – så hvis vandløbet er bredere end det, må der godt stå lidt grøde tilbage, hvor fisk og smådyr kan finde skjul.

 

  • Husk at afmærke dine drænudløb, så maskinføreren kan skære ind til dem, så de bliver fritlagt.

 

  • Husk at afmærke hydranter og andre ting langs vandløbet, som du gerne vil have, at maskinføreren passer på. Afmærkningen skal være synlig over bevoksningen.

 

  • Husk at sørge for ledhåndtag mv. så maskinføreren kan komme igennem indhegninger mv. langs med vandløbet.

 

Til efteråret holder vi vanen tro sammen med vandløbsformændene et møde med kommunen om vandløbsvedligeholdelsen.