Grødeskæring forsinket i Aabenraa Kommune

with Ingen kommentarer

Aabenraa Kommune meddeler, at de er bagud med grødeskæringen i nogle af de større vandløb i kommunen. Det gælder blandt andet Gejlå, Gammelå, Hvirlå og Uge Bæk.

 

De er klar over, at det kan volde problemer, især nu hvor der kommer en del regn, og de gør hvad de kan for at indhente det, der mangler. Kommunen har lagt en lille status på deres hjemmeside, som kan ses her:

https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/vandloeb/afvanding-og-vedligeholdelse/vedligeholdelse/

 

Hvis du lider et konkret, beviseligt tab, som direkte følge af den forsinkede grødeskæring, så bør du gøre hvad du kan for at dokumentere det, hvis du forestiller dig at søge erstatning fra kommunen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan og hvornår grødeskæringen bliver gennemført, kan du kontakte kommunens tilsynsførende, Anders Kjær Skau på tlf. 29119045.

Du kan også kontakte en af Sønderjyske Vandløbs vandløbskonsulenter (se under Kontakt).