Grødeskæring, Sønderborg Kommune

with Ingen kommentarer

Sønderborg Kommune er så småt i gang med den årlige grødeskæring af de offentlige vandløb. Arbejdet udføres igen i år af HedeDanmark.

Her er en plan over, hvornår de grødeskærer de forskellige vandløb. Læs mere

 

De vandløb, der skal skæres to gange ifølge regulativet, skulle nu være blevet skåret, og ellers går det løs i sidst i juli, hele august og september, og første halvdel af oktober.

Hvis det fortsætter med det tørre vejr, skulle der ikke være de store afvandingsproblemer, og vi kan også håbe på en tidlig høst, så der ikke sker store køreskader ved vedligeholdelsen.

Kommunen har i foråret vedtaget et nyt vandløbsregulativ. I bund og grund er det ikke så meget anderledes, end den måde, man har vedligeholdt på tidligere, men det samler fælles bestemmelser for hele kommunen, i stedet for at hver af de 7 gamle kommuner har hver deres forskellige bestemmelser. Du kan se fællesregulativet her

 

Hvis du oplever, at noget bliver gjort på en måde, som ikke er tilfredsstillende, så er du velkommen til at kontakte Britt Paulsen (tlf. 7436 5079) eller Ole Hansen (7374 2031) fra Sønderjyske Vandløb – det er vores opgave at samle op på evt. problemer, og få det med i vores dialog med kommunen, så vi vil gerne vide, hvis der har været nogen problemer.

 

Hvis der er noget akut, som skal løses her og nu, så skal du kontakte Ronnie Olsen ved Sønderborg Kommune, på tlf. 27 90 44 83, eller rool@sonderborg.dk.

Som lodsejer bør du se det udførte arbejde efter – hvis der er steder, der ikke er grødeskåret, hvor maskinen ikke har kunnet komme til, eller der er lavet brinkskader el. lign. Tag billeder og kontakt kommunen med det samme.

 

Der er krav om at vandløbet vedligeholdes i en strømrende svarende til regulativbredden – så hvis vandløbet er bredere end det, må der godt stå lidt grøde tilbage, hvor fisk og smådyr kan finde skjul.

 

  • Husk at afmærke dine drænudløb, så maskinføreren kan skære ind til dem, så de bliver fritlagt.

 

  • Husk at afmærke hydranter og andre ting langs vandløbet, som du gerne vil have, at maskinføreren passer på.

 

  • Husk at sørge for ledhåndtag mv. så maskinføreren kan komme igennem indhegninger mv. langs med vandløbet.

 

Til efteråret holder vi vanen tro et møde sammen med kommunen for lodsejere om vandløbsvedligeholdelsen.