Grødeskæringsplan for vandløb i Sønderborg Kommune

with Ingen kommentarer

Sønderborg Kommune har lagt en plan frem for ca. hvornår der skæres grøde i de forskellige vandløb i kommunen.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside, ved at følge nedenstående link.

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/oekonomi-teknik-miljoe/vand-natur/vedligeholdelse-af-vandloeb-tidsplan-2018.pdf


Nu hvor det er så tørt, kan man godt glemme lidt, at man har et vandløb, men faktisk er det nu rigtig godt at gå ned og se til vandløbet, og se om der er noget, der ser ud til at trænge til oprensning.

Hvis der er behov for oprensning, så tag kontakt til kommunen, tilsynsførende Ronnie Olsen, tlf. 2790 4483 og lav en aftale om hvordan det bliver løst.