Klik her for større kort

Referater

Oplysning omkring generalforsamling 2020 - udskudt pga. corona-situationen - læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2019 – Læs referatet

Generalforsamling den  21. marts 2018 - Læs referatet her

Generalforsamling den 23. februar 2017 - Læs referatet her 
Generalforsamling den 10. marts 2016 - Læs referat
Generalforsamling den 25. marts 2015 - Læs referatet her
Generalforsamling den 9. april 2014 - Læs referatet her
Stiftende generalforsamling 25. februar 2013 - Læs referatet her

Hjordkær-Bolderslev-Uge vandløbslaug dækker oplandet til Søderup Å, Rebbøl Å, Terkelsbøl Å, Uge Bæk og Almstrup Kanal. Oplandet strækker sig fra Hjordkær i nord til Tinglev i syd, og fra Røllum i øst til Hajstrup i vest. Almstrup Kanal afvander via Tinglev Mose til Bjerndrup Mølleå, men afvandingen i kanalen er i højere grad er bestemt af vandstanden i mosen, end af vedligeholdelsen i Bjerndrup Mølleå.

Formålet med lauget er at sikre lodsejernes afvandingsinteresser, og at koordinere kontakten til Aabenraa Kommune.

Der er valgt en bestyrelse for lauget, som dækker området geografisk.

Hvis man er interesseret i at være medlem af lauget, kan man kontakte formanden Peter Hell på tlf. 2835 6199.

Kontaktpersoner:

 

Formand
Peter Hell

Søderupvej 20

6230

Rødekro

Tel.: 28 35 61 99

Næstformand
Andreas Bonde

Skovsmindevej 10

6360 Tinglev

Tel.: 51 74 37 65

Kasserer
Jørn Friis Møller

Bolderslevskovvej 90

6230

Rødekro

Tel.: 21 48 94 31

Jep Jepsen

Uge Vesterballe 14

6360 Tinglev

Tel.: 40 45 38 93

Søren Frederik Hansen

Smedagervej 23

6360 Tinglev

Tel.: 40 15 51 31

Mathias Jessen

Lovtrup Vestermark 25

6360 Tinglev

Tel.: 23 25 63 64

Manfred Andresen

Gerrebækvej 12

6360 Tinglev

Tel.: 29 61 46 79

Thomas Thomsen

Oksevejen 55

6392 Bolderslev

Tel.: 20 22 03 32