Referater og nyheder

Invitation til vandløbsmøde med Vejen Kommune -Vandløbsmøde Vejen Kommune

Hjortvad å er en del af Ribe Å-systemet som består af ca. 170 km hovedløb og ca. 270 km bække og tilløb. Hovedløbet kan opdeles i tre grene, Hjortvad Å, Nørreå-Gram Å-Fladså og Gelså. Undervejs fra sine udspring til udløbet i Vadehavet passerer Ribeå-systemet Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Esbjerg og Vejen Kommuner. Ribe Å-systemet er primært beliggende i Sønderjylland og er med et samlet oplandsareal på 1100 km2 det næststørste vandsystem i Sønderjylland. Oplandarealet svarer til omkring 20% af Sønderjyllands areal. Hjortvad Å løber gennem Vejen og Esbjerg Kommuner, men overvejende i Vejen Kommune. Der er et vandløbslaug for hele Hjortvadå-systemet, som lige nu har over 40 medlemmer.

Kontaktkonsulent er Solveig Kappel, tlf.: 2014 8609, E-mail sok@slf.dk fra Sønderjysk Landboforening 73202600

Kontaktpersoner:

Formand
Per Hausted

Knorborgvej 2, 6630 Rødding

 

E-mail til Per Hausted

Tlf:. 74 84 55 28 / 27 13 55 28

Preben Matzen

Hygumskovvej 10

Tlf:. 40 18 12 51

Helge Skov Jensen

Sønder Hygumvej 13

6630 Rødding

Tlf:. 40 85 53 16

Aksel Buchholt

Tornumvej 2 Vestermark

6630 Rødding

Tlf:. 20 40 99 85

Kjeld Sørensen

Knorborgvej 4

6630 Rødding

Tlf:. 23 24 43 84

Kurt Gamborg

Gastrupvej 19

6630 Rødding

Tlf:. 41 44 71 64