Referater

Der foreligger p.t ingen referater

Hvirlå vest består af 2 større vandløb, nemlig den vestlige del af Hvirlå og Solderup-Nørrekær Grøft. Området er ret fladt og arealerne er fra gammel tid grøftet og derfor meget afhængige af afvandingen. Laugets tovholdere repræsenterer lodsejerne ved møder i kommunerne. Har man et problem på sin egen strækning og kan man selv løse det med kommunen er det ikke nødvendigt at kontakte tovholderne.

Lauget har en rådgiver tilknyttet, pt. Louise Hedegaard Riemann, LHN, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget. Louise kan kontaktes på tlf. 7364 2915 / 2477 6728 eller E-mail

Kontakter

Johannes Demant
Formand

Sottrupvej 4

6240 Løgumkloster

Herman Thomsen

Lundmarkvej 5

6372 Bylderup Bov

Tel.: 20 31 22 99

Christian Friis

Midtmosevej 2

6270 Tønder

Henrik Bossen

Lundvej 31

6372 Bylderup Bov

Cornelis Jan Barsingerhorn,

Solderupvej 16

6270 Tønder