Referater og nyheder

Invitation til vandløbsmøde med Vejen Kommune 4. februar 2020 - Vandløbsmøde Vejen Kommune

Kongeåen vandløb med udløb i Vadehavet, danner grænse mellem Sønderjylland og det øvrige Jylland. Åen udspringer ca. 5 km sydøst for Vamdrup og løber mod vest i en bred smeltevandsdal. Efter at have passeret Foldingbro og Gredstedbro løber den i inddigede marskaflejringer via Kongeåslusen til Vadehavet 10 km nordvest for Ribe. Den ca. 60 km lange å afvander kun 455 km2, fordi den midterste del af oplandet er meget smal. Det største tilløb er Vejen Å fra nord, og den bugtede strækning herfra til Gredstedbro samt de nærmeste enge, en strækning på knap 30 km og i alt 820 ha, er fredet (1980). Der findes dambrug langs åen. Der findes et vandløbslaug for hele Kongeåen med tilløb og der er ca. 20 medlemmer i Lauget.

Historie
Kongeåen var i tidlig middelalder kendt af pilgrimme som en naturgiven hindring mellem Nørrejylland og Sønderjylland. I løbet af 1200-t. blev åen også en statsretlig skillelinje mellem hertugdømmet Slesvig og kongeriget Danmark, hvilket blev cementeret ved Ribeoverenskomsten i 1460, hvor der blev skabt en personalunion mellem Danmark, Slesvig og Holsten. Fra anden halvdel af 1500-t. frem til 1850 var åen en del af toldgrænsen mellem kongeriget og hertugdømmet. Det havde særlig betydning for den jyske udførsel af okser, hvoraf der skulle betales eksporttold til kongen. Det var medvirkende til at åen i folkemunde gradvis skiftede navn fra Skodborgå til Kongeåen. Efter krigen 1864 lagde åen frem til 1920 navn til den dansk-tyske grænse, Kongeågrænsen.

Kontaktkonsulent er Solveig Kappel, tlf.: 2014 8609, E-mail sok@slf.dk fra Sønderjysk Landboforening 73202600

Kontaktpersoner:

Formand
Arne Hollesen
Lundsgårdsvej 5
6630 Rødding
tlf. 74848544

Næstformand
Kim Nørregaard Pedersen

Troldkærvej 3
6630 Rødding
Mobil 23468478
Mail: knp@bbsyd.dk

Søren Boisen
Knagmøllevej 7
6630 Rødding
tlf. 74848775 / 40431131

Steen Hansen
Kongeåvej 10
6660 Lintrup
tlf. 74855266 / 40455266

 

Christian Christensen
Kongeåvej 9
6660 Lintrup
tlf. 74855192

Karsten Thuesen
Københovedvej 16
6630 Rødding
tlf. 74847264 / 20207264

Finn Kristensen
Chr. Sørensensvej 10
6630 Rødding
tlf. 74848295

Peter Jørgensen
Kongeåvej 4
6660 Lintrup
tlf. 74855157

Henning Hansen
Kongeåvej 34, Mejlby
6660 Lintrup
tlf. 74855396 / 40275157

Lars Otte
Vamdrupvej 19, Skudstrup
6630 Rødding
tlf. 74848491 / 22324264

Jens Peter Larsen
Lintrup Maskinstation
tlf. 20619132

Jens Jacob Petersen
Skodborgskovvej 5
6580 Vamdrup
Tlf. 20 47 52 58