Lad nu være med at grave i de offentlige vandløb

with Ingen kommentarer

Sønderborg Kommune fortæller, at de i den senere tid har set flere steder, hvor lodsejere tilsyneladende har gravet i bund eller brinker i offentlige vandløb.

Uanset hvad der måtte være sket i den enkelte sag, så er opfordringen herfra, at lade minigraveren blive hjemme, og i stedet tage telefonen og ringe til kommunen, og få den tilsynsførende ud og se på forholdene. I Sønderborg Kommune er det Ronnie Olsen, på tlf.  27 90 44 83, der fører tilsyn med vandløbene.

 

Hvis regulativet ikke er overholdt – bunden for høj, eller vandløbet for smalt – vil man i mange tilfælde kunne få en aftale med kommunen om, at de graver op, så regulativet er overholdt. Hvis der ikke er koter for vandløbet på den pågældende strækning, kigger man normalt på drænudløbene, og ser om de er fri af bunden, og tjekker at der ikke er sandpuder, der skaber opstuvning. Der kan dog være drænudløb, der er lagt så dybt, at de reelt ligger under den regulativmæssige bund, og de kan være vanskelige at holde fri.

 

Selvom det er kommunens opgave at føre tilsyn, så er det vigtigt at man selv holder øje med sine vandløb, og tager fat i kommunen, hvis det halter med vedligeholdelsen i vandløbet. For hvis der går for lang tid, hvor vandløbet ikke er vedligeholdt, kan man desværre rende ind i, at nogle arealer langs vandløbet vokser ind i en beskyttet natur-tilstand, som giver problemer i forhold til at få renset op.

 

Man er også meget velkommen til at ringe til en af kontaktkonsulenterne ved Sønderjyske Vandløb. De kan bl.a. hjælpe med at sende kort til kommunen, med en angivelse af, hvor problemet er, så der ligger en skriftlig henvendelse til kommunen med det samme. Du finder telefonnummer og email under Kontakt.

 

Sagen er den, at når der først er gravet, så er det meget svært at bevise, at bunden var for høj, og at der var et problem. Til gengæld går der så et arbejde i gang med påbud om retablering, og man risikerer en politianmeldelse. Hvis man derimod får kommunen ud og se på det, er det op til kommunen at sikre, at regulativet er overholdt.

 

I de private vandløb er det lodsejeren, der skal tage sig af vedligeholdelsen. Sædvanlig vedligeholdelse vil sige at fjerne aflejret materiale, grøde, grene osv. Her er det også vigtigt, at du ikke kommer for sent i gang. Hvis vandløbet eller omkringliggende natur er naturbeskyttet, kan det også her give udfordringer, hvis man pludselig giver sig til at rense kraftigt op, hvor der ikke har været gjort noget længe. Spørg kommunen inden opgravning, der er ud over sædvanligt vedligehold.