Livlig diskussion om vandløbsvedligeholdelsen

with Ingen kommentarer

Vandløbslaugsformændene for de større vandløbsområder i Aabenraa Kommune var i begyndelsen af december samlet til møde med styregruppe og konsulenter fra Sønderjyske Vandløb, som er et samarbejde mellem landbrugets organisationer i det sønderjyske, der har fokus på vandløbsvedligeholdelse og afvanding.

Normalt mødes laugsformændene og Sønderjyske Vandløb med kommunens Teknik og Miljø-udvalg i løbet af efteråret, men på grund af de mange corona-restriktioner har det ikke været muligt at afholde mødet med kommunen.

Der var en livlig diskussion om vandløbsvedligeholdelsen og samarbejdet med kommunen, og om hvordan laugene kan hjælpe hinanden med at dele viden og erfaringer og hvordan konsulenter og folkevalgte kan støtte op om laugene.

Britt og Louise fra Sønderjyske Vandløb har samlet de mange spørgsmål vedr. vandløbenes vedligeholdelse, og retter en skriftlig henvendelse til kommunen, så vidt muligt underbygget med eksempler. Nogle af de ting, der blev drøftet, er gamle travere, som stadig kræver opmærksomhed.

– Brinkudskridninger og brinksikring
– GPS-opmålinger i forbindelse med grødeskæring – hvordan kan det bruges?
– Køreplaner / instruktioner til åmændene
– Private overkørsler
– Udledningstilladelser i forhold til befæstede arealer
– Oprensning af vej- og banegrøfter
– Oprensning af sandfang og okkersøer
– Træer og buske langs vandløbene
– Gydegrus og sandfang
– Bekæmpelse af pindsvineknop – erfaringer med pincet-værktøjet
– Brug af de rigtige redskaber – stor hhv. lille mejekurv

Sønderjyske Vandløbs styregruppe består af et bestyrelsesmedlem fra hver af de fem landbrugsorganisationer i Sønderjylland, der tilsammen har afsat cirka et halvt årsværk i konsulent-timer til, at de fem konsulenter kan hjælpe vandløbslaugene i hele Sønderjylland med at holde sig opdaterede på vandløbsområdet, holde møder med kommunerne osv.