Referater

Der foreligger p.t ingen referater

Her kaldes vandløbslauget "Tsunami gruppen"
Vandløbslaugets område dækker Lundbækken og Hvirl Å, som afvander området fra Kassø i øst, ned over Kassø, Ravsted og Bredevad til og med Holme i vest. Vandet ledes videre mod vest og ender i Vadehavet via Vidå systemet.

Lauget har en rådgiver tilknyttet, pt. Louise Hedegaard Riemann, LHN, der samler op på problemstillinger i forhold til kommunen og lauget. Louise kan kontaktes på tlf. 7364 2915 / 2477 6728 eller E-mail


Kontaktpersoner:

Carl Martin Jürgensen
Formand

 

Hornsevej 10

6372 Bylderup Bov

Tel.: 21 42 71 46

Ole Andersen
Direktør

 

Tel.: 21 48 00 90