Brøns Å Rejsby Å V. Ållingbæk

Invitation til vandløbsmøde for lodsejere i oplandet til Brøns Å, Rejsby Å og V. Åbøllingbæk

Mødet afholdes 17. marts klokken 19.00 i Vodder Idrætscenter.

Punkter til mødet:

  • Velkomst
  • Kort gennemgang af vandløbslaugene og deres opgave
  • Ny- eller genvalg af lodsejerrepræsentanter til vandløbslaugene
  • Drøftelse af forholdene omkring vandløbene, afvanding, oprensning mm
  • Har lodsejerne i oplandet mulighed for at bidrage til den vedtagne landbrugsaftale om klima og miljø? Kan der etableres minivådomåder eller udtages jord til klima-lavbundsprojekter? Hvordan kan det gribes an?
  • Andet

Alle lodsejere er velkommen.

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest mandag den 7. marts på 7320 2600.

Sønderjyske Vandløb er vært ved kaffen.