Invitation Gels Å

Mødet afholdes onsdag 16. november klokken 19.00 hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens.

Punkter til mødet:

  • Velkomst
  • Kort gennemgang af  vandløbslaugene og deres opgave
  • Oplæg om grødeskæring og vedligeholdelse af Gelså v. Tobias Brødsgaard Knudsen, Haderslev kommune
  • Drøftelse af forholdene omkring vandløbene, afvanding, oprensning mm
    Lever kommunens vedligeholdelse op til de regulativmæssige krav?
  • Er der behov for opfølgning? Hvem? Hvad?
  • Ny- eller genvalgt af lodsejerrepræsentanter til vandløbslaugene
  • Andet.

Alle lodsejere er velkommen

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest mandag den 14. november klokken 12.00 på 7320 2600.

Sønderjyske Vandløb er vært ved kaffen.